Komunikat

W dniu 18 Marca 2023 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspólnoty Sudańskiej w Polsce. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia uczestniczyło 17 osób z ogólnej liczby 27 wszystkich członków, zgodnie z listą obecności. Obrady otworzył Prezes Abdul Rahman Babikir Abbas. Zebrani w głosowaniu jawnym wybrali na Przewodniczącego Zebrania Pana Awada Gabira i na Protokolanta Zebrania Pana Adila Abdel Aati

Po wysłuchaniu przemówień Przewodniczącego i zaproszonych gości oraz raportu na temat warunków ogólnych w Sudanie i w Polsce oraz zadań wspólnoty, Zebrani rozpoczęli obrady.

Komisja Rewizyjna bez uwag przyjęła sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Wspólnoty Sudańskiej w Polsce z działalności w okresie Marzec 2022 Marzec 2023 . Po przedstawieniu sprawozdania podjęto dyskusję w przedmiotowej sprawie. Walne Zebranie Członków po dyskusji w przedmiotowej sprawie udzieliło absolutorium Zarządowi za okres 2022-2023.

Zebrani Członkowie Stowarzyszenia wybrali Zarząd Stowarzyszenia w następnym składzie:
Pan Abdelrahman Babikir Abbas – Prezes Zarządu,
Pani Sabah Surag– Wiceprezes Zarządu,
Pan Adil Abdel Aati – Sekretarz Zarządu,
Pan Ashraf Abubaker– Skarbnik Zarządu,
Pan Ali Hassan Ali Eissa – Członek Zarządu.

Zebrani Członkowie Stowarzyszenia wybrali Komisję Rewizyjną w następnym składzie:
Pan Awad Gabir – Członek Komisji Rewizyjnej,
Pan Yassir Elhadi- Członek Komisji Rewizyjnej,
Pan Hussameldin Hussain – Członek Komisji Rewizyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*