Władze

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

Zarząd Stowarzyszenia „ Wspólnota  Sudańska w Polsce”:
1/Abdel Rahman Bbabikir Abbas- prezes zarządu
2/Sabah Ahmed Elsrag Elsadig – wice prezes zarządu
3/Adil Abdel Aati – sekretarz zarządu
4/ Ashraf Abubaker – członek zarządu
5/Mohamed Abdelkarim – członek zarządu

Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia „Wspólnota  Sudańska w Polsce” :
1/ Sara Abu Reish, Przewodnicząca
2/ Awad Gabir – członek komisji
3/ Yassir Elhadi – członek komisji